Atlas Telecom Network Romania    
Making New Rules
 
Home
Despre
Press
Servicii
Contract cadru
Parteneri
Network
Selfcare
Contact
Servicii  
 
Telefonie Atlas Telecom
Abonamente si tarife
Servicii incluse in abonament
Aria de acoperire
Servicii optionale
Alte servicii
Calcul abonament
Telefoane
Tarife internationale
Documente necesare
Destinatii speciale
Portabilitate
Unde ne gasesti
Relatii cu Clientii
Registrul Abonatilor
Anti HIJACKING!
Internet
Internet WiFi Prepay
Atlas POSTPAID
Interconectare
Solutionarea reclamatiilor
Telefonie ATLAS TELECOM
- Registrul abonatilor -

Registrul Abonatilor este un serviciu de agenda telefonica, pus la dispozitia abonatilor de catre operatori independenti autorizati in acest scop de ANCOM. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre furnizorii de servicii de informatii privind abonatii si de registre ale abonatilor nu se realizeaza sub autoritatea ATLAS TELECOM, care nu exercita nici un fel de control asupra acesteia.

Registrul Abonatilor reprezinta o baza de date, in forma scrisa sau electronica, accesibila publicului printr-un serviciu de consultare. Registrul Abonatilor contine numarul/numerele de telefon si/sau fax ale clientului si datele sale cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 • numele si prenumele abonatului persoana fizica, respectiv denumirea abonatului persoana juridica;
 • domiciliul abonatului persoana fizica, respectiv sediul social al abonatului persoana juridica;
 • codul unic de inregistrare al abonatului persoana juridica;
 • numarul/numerele de telefon al/ale abonatului;
 • numarul/numerele de fax al/ale abonatului.

Serviciul de informatii privind abonatii este o structura organizata de date de identificare ale abonatilor serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, in forma electronica, accesibila publicului printr-un serviciu de consultare, prin apelarea numarului national scurt 118 800 care furnizeaza apelantului informatii privind numarul sau, dupa caz, numerele de telefon si/sau de fax al/ale abonatului in legatura cu care formuleaza solicitarea.

Orice client ATLAS TELECOM, abonat la serviciile de telefonie, poate avea acces la acest tip de serviciu. De asemenea, orice client abonat la serviciile de telefonie ATLAS TELECOM poate decide sa isi faca public numarul/-ele de telefon, acestea putand ulterior fi comunicate, la cerere, oricarei persoane care apeleaza numarul national scurt 118 800.

Pentru a iti da acordul si a iti face publice numarul/-ele de telefon/fax, nu trebuie decat sa apelezi numarul de telefonul 0359 300 300 si sa mentionezi acest lucru pentru fiecare numar de telefon/fax.

In acest moment numerele tale de telefon sunt secrete. ATLAS TELECOM va dezvalui numarul/-ele tau/tale de telefon operatorilor furnizori de servicii de tipul 118(xyz) numai cu acordul tau expres, devenind astfel disponibile publicului prin intermediul serviciilor de informatii privind abonatii si al registrelor abonatilor. Furnizarea acordului si a datelor tale pentru Registrul Abonatilor sau pentru serviciul de informatii privind abonatii nu este obligatorie si nu influenteaza in niciun fel derularea contractului de furnizare a serviciilor ATLAS TELECOM.

Utilizatorii serviciilor de informatii privind abonatii sau ai registrelor abonatilor pot cauta numarul/-ele tau/tale de telefon pe baza:

 • numelui si prenumelui abonatului persoana fizica, respectiv denumirii abonatului persoana juridica;
 • domiciliului abonatului persoana fizica, respectiv sediului social al abonatului persoana juridica.

Drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice sunt:

 • dreptul de acces la date - clientul ATLAS TELECOM are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de interventie asupra datelor - clientul ATLAS TELECOM are dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opozitie - clientul ATLAS TELECOM are dreptul de a se opune in orice moment din motive intemeiate si legitime, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unor prelucrari sau sa fie dezvaluite unor terti;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere in domeniu.
   
Home | Atlas Telecom Inc | Selfcare Atlas Telecom | WebMail Atlas Telecom | Contact
Copyright © 2001 - 2010 Atlas Telecom Network Romania. All Rights Reserved.
[Total afisari: 2792605]
[Total vizite: 636928]
din 1 ianuarie 2003