Atlas Telecom Network Romania    
Making New Rules
 
Home
Despre
Press
Servicii
Contract cadru
Parteneri
Network
Selfcare
Contact
Servicii  
 
Telefonie Atlas Telecom
Internet
Abonamente si tarife
Aria de acoperire
Unde ne gasesti
Documente necesare
Relatii cu Clientii
Internet WiFi Prepay
Atlas POSTPAID
Interconectare
Solutionarea reclamatiilor
Telefonie ATLAS TELECOM
- Documente necesare pentru abonare -
Documente necesare
Persoane fizice:
 
 • cetateni romani:
 
 • act de identitate
 • dovada titlului legal asupra spatiului locativ conform adresei din actul de identitate (extras de carte funciara, contract de vanzare-cumparare/donatie/schimb/certificat de mostenitor/titlu de proprietate/etc, contract de inchiriere/comodat, etc)
 • ultima factura Electrica
 
 • cetateni straini:
 
 • pasaport
 • legitimatia de sedere
 • dovada titlului legal asupra spatiului locativ (aceeasi ca si in cazul cetatenilor romani; ATENTIE nu se accepta adresa de hotel)
 • ultima factura Electrica
     
Persoane juridice:
 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului sau Codul Fiscal
 • actul care atesta identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice
 • imputernicire semnata si stampilata pentru persoana ce reprezinta societatea, in cazul in care nu este reprezentantul legala
 • actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de abonament ATLAS TELECOM
 • ultima factura Electrica
 • stampila
Nota: Toate aceste documente se vor prezenta in original.
   
Home | Atlas Telecom Inc | Selfcare Atlas Telecom | WebMail Atlas Telecom | Contact
Copyright © 2001 - 2010 Atlas Telecom Network Romania. All Rights Reserved.
[Total afisari: 2805439]
[Total vizite: 639754]
din 1 ianuarie 2003